V I S I

  "LUHUR DALAM BUDI DAN UNGGUL DALAM PRESTASI"

 

 

 


M I S I

  1. MENUMUHKEMBANGKAN SEMANGAT KEUNGGULAN KEPADA WARGA SEKOLAH
  2. MENINGKATKAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN TERHADAPAJARAN AGAMA SERTA BUDI PEKERTI YANG TERCERMIN DALAM SIKAP DAN PERILAKU  SEHARI-HARI
  3. MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMBELAJARAN DAN BIMBINGAN DENGAN TEPAT SESUAI POTENSI ANAK
  4. MENGEMBANGKAN BAKAT DAN MINAT ANAK DALAM BIDANG OLAH RAGA DAN KESENIAN